วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐


พุทธศักราช 1259 ใกล้เคียงกับ

เมษายน ค.ศ. 716 - มีนาคม ค.ศ. 717
มหาศักราช 638 ค.ศ. 716 วันเกิด

วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

จังหวัดเชฟา
จังหวัดเชฟาเป็นจังหวัดหนึ่งของสาธารณรัฐวานูอาตู ประกอบไปด้วยเกาะเอปี หมู่เกาะของเอฟาเต และหมู่เกาะเชฟเฟิร์ด ชื่อนี้ได้มาจากการผสมคำของคำว่าเชฟเฟิร์ดและเอฟาเต จังหวัดนี้มีประชากรทั้งสิ้น 42,280 คน และมีพื้นที่ 1,445 ตารางกิโลเมตร เป็นที่ตั้งของเมืองหลวงพอร์ตวิลา ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ทีสุดและมีความสำคัญในด้านต่าง ๆ มากที่สุดของประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ยูนิกซ์
ตลาดหลักทรัพย์แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมัน: FWB® Frankfurter Wertpapierbörse ; อังกฤษ: Frankfurt Stock Exchange) เป็นตลาดหลักทรัพย์ในเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี มี Deutsche Börse เป็นเจ้าของและดำเนินการ โดยบริษัทนี้เป็นเจ้าของบริษัทเคลียริ่ง Clearstream ด้วย
ตลาดหลักทรัพย์แฟรงค์เฟิร์ตเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในแปดแห่งของประเทศเยอรมนี และเป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วย

วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

พระเจ้าคำโสม
พระเจ้าคำโสม ราชบุตรองค์ที่ ๒ ของเจ้าฟ้าชายแก้วสิงหราชธานี ได้ครองนครลำปางสืบต่อจากเจ้าพี่ (เจ้ากาวิละ) พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๓๓๗ ชนมายุได้ ๕๐ ชันษา พระเจ้าคำโสมสมรสกับเจ้าหญิงตุมมา
ตามประวัติพระเจ้าคำโสมทรงสร้าง วัดบุญวาทย์ วัดป่าดัวะ วัดศรีเกิด และวัดหมื่นกาด


วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐


มลรัฐเวอร์จิเนีย (Virginia) เป็นมลรัฐของสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของประเทศ ชื่อของรัฐเวอร์จิเนีย ตั้งตามชื่อของ สมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่ 1 แห่งอังกฤษ หรือราชินีผู้ทรงพรหมจรรย์ (The Virgin Queen) รัฐเวอร์จิเนียเป็นรัฐที่มีประธานาธิบดี 8 คน เกิดในรัฐนี้ ซึ่งรวมถึง จอร์จ วอชิงตัน และ โทมัส เจฟเฟอร์สัน เมืองหลวงของรัฐคือ ริชมอนด์ และเมืองที่ประชากรมากที่สุดคือ เวอร์จิเนียบีช มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในรัฐได้แก่ มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย และ เวอร์จิเนียเทค


เวอร์จิเนีย
สัญลักษณ์
สัญลักษณ์ หรือ เครื่องหมาย (Symbol) โดยพื้นฐานหมายถึง สิ่งที่ใช้แทนความหมายของอีกสิ่งหนึ่ง หรือถ้าจะกล่าวให้ลึกลงไปอีก สัญลักษณ์ หมายถึง วัตถุ อักษร รูปร่าง หรือสีสัน ซึ่งใช้ในการสื่อความหมายหรือแนวความคิดให้มนุษย์เข้าใจไปในทางเดียวกัน อาจจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้ ในทางปรัชญามักมีคำนิยามว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมชาติ หรือแม้ในจักรวาล สามารถแทนได้ด้วยสัญลักษณ์ทั้งสิ้น
สัญลักษณ์นั้นช่วยในการสื่อสาร อาจจะเป็นรูปภาพ การเขียนอักษร การออกเสียง หรือการทำท่าทาง ซึ่งช่วยให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารเข้าใจตรงกันแม้จะพูดกันคนละภาษา แต่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของทั้งสองฝ่ายว่า ผู้ส่งสารมีความสามารถใช้สัญลักษณ์ให้สื่อความหมายมากเพียงใด และผู้รับสารมีความเข้าใจในสัญลักษณ์ที่ใช้มากเพียงใด ดังนั้นภาษามือจึงจัดว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งเช่นกัน

วันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

เพลิน พรหมแดน
เพลิน พรมแดน เป็นศิลปินเพลงลูกทุ่งชาวไทย สมญานาม ราชาเพลงพูด

ผลงานที่สร้างชื่อ (พอสังเขป)

ข่าวสดๆ
ครูบ้านนอก
ตาแป๊ะฝัน
คึกลิดคิดลึก
อาจารย์ใบ้หวย
กำนันผันเงิน
ผู้แทนมาแล้ว
อาตี๋สักมังกร
โกนจุกสิงห์โต
ดับเบิ้ลมั่ว
ลุงดีขี้เมา
เปาบุ้นจิ้นเผาศาล

วันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐


ท่าอากาศยานดอนเมือง (ชื่ออย่างเป็นทางการว่า ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเทพ) หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า สนามบินดอนเมือง ตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง ทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร โดยปิดตัวลงวันที่ 28 กันยายน 2549 วันเดียวกับที่สนามบินสุวรรณภูมิเปิดใช้งาน โดยสนามบินดอนเมืองถูกเปลี่ยนเป็นสถานที่ซ่อมเครื่องบิน และสำหรับจอดเครื่องบินส่วนตัวของบุคคลสำคัญ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2550 มีการนำเที่ยวบิน ภายในประเทศบางเที่ยวบินมาลงที่ท่าอากาศยานดอนเมือง หลังจากพบปัญหาหลายอย่างที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร

สายการบินเช่าเหมาลำ คาร์โกทั้งลำ ทหาร อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 2

การบินไทย
ภูเก็ตแอร์
แอร์อันดามัน
วัน-ทู-โก
นกแอร์

วันพุธที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐


เอ็นเซด (NSAID ย่อจาก Non-steroidal anti-inflammatory drugs) เป็นยาระงับปวด ลดไข้ และต้านการอักเสบ ยากลุ่ม สเตอรอยด์ (steroids) ก็มีฤทธิ์แบบนี้เช่นกัน แต่กลไกการออกฤทธิ์ต่างกัน โดยยากลุ่ม สเตอรอยด์กดภูมิคุ้มกัน แต่พวกเอ็นเซดไม่ เพื่อแยกความแตกต่างให้ชัดเจนเรา จึงตั้งชื่อยากลุ่มนี้ว่า ไม่ใช่กลุ่มสเตอรอยด์ โดยการใช้คำ นอน-สเตอรอยดอล นำหน้า เอ็นเซด บางครั้งเรียกว่า นอน-สเตอรอยดอล แอนตี้-อินแฟลมเมตอรี่ อะนาเจซิก(non-steroidal anti-inflammatory agents/analgesics (NSAIAs)) ตัวอย่างยาที่บทบาทมากที่สุดในกลุ่มนี้คือ

ซาลิไซเลต (salicylates)

อินโดเมตทาซิน (indomethacin)
ซูลินแนก (sulindac)
ไดโคฟิแนก (diclofenac) อาริลอัลคาโนอิก แอซิด (arylalkanoic acids)

ไอบูโปรเฟน (ibuprofen)
คีโตโปรเฟน (ketoprofen)
นาโปรเซน (naproxen)
คีโตโรแลค (ketorolac) โปรเฟน (2-arylpropionic acids)

มีเฟนามิก แอซิด เอ็นเซดเอ็นเซด เฟนามิก แอซิด (N-arylanthranilic acids)

ไพรอกซิแคม (piroxicam)
มีลอกซิแคม (meloxicam) ซัลโฟนานิไลด์ (sulphonanilides)

โรคเรื้อรังที่มีอาการอักเสบตามข้อต่อ (rheumatoid arthritis)
กระดูกข้อต่ออักเสบ (osteoarthritis)
inflammatory arthropathies (e.g. ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis, Reiter's syndrome)
เกาต์เฉียบพลัน (gout)
อาการปวดระดู (dysmenorrhoea)
metastatic bone pain
headache and migraine
postoperative pain
mild-to-moderate pain due to inflammation and tissue injury
pyrexia
renal colic

วันอังคารที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้าวโพดคั่วอินเดียแดง
จากความเติบโตของธุรกิจภาพยนตร์เมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ยี่สิบ และการเปิดโรงภาพยนตร์จำนวนนับไม่ถ้วน ทำให้ข้าวโพดคั่วกลายเป็นส่วนหนึ่งของความบันเทิงแบบใหม่ ในช่วงต้น เครื่องผลิตข้าวโพดคั่วมักจะอยู่นอกโรงภาพยนตร์ ผู้ควบคุมเครื่องมักจะต้องเช่าสถานที่จากเจ้าของโรงภาพยนตร์ สมัยที่เป็นหนังเงียบ บางครั้งมีเสียงดนตรีคลอ ในช่วงบรรเลงดนตรีนั้น ยังมีเสียงกรุบกรับของผู้ชมที่สนุกกับข้าวโพดคั่วพอๆ กับความสนุกกับภาพยนตร์
เครื่องผลิตข้าวโพดจ๊ะเอ๋แบบไฟฟ้าสำเร็จสมบูรณ์และนำออกจำหน่ายประมาณปี ค.ศ. 1925 เป็นเครื่องแก้วมันวาวและเครื่องไฟฟ้าสีโครเมียม ทำให้ข้าวโพดคั่วได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นไปอีก
มีสถิติว่า ในปี ค.ศ. 1922 สหรัฐอเมริกาเพาะปลูกข้าวโพดสำหรับใช้ทำข้าวโพดคั่วประมาณ 15,000 เอเคอร์ เมื่อมีเครื่องผลิตข้าวโพดคั่วแบบไฟฟ้า ข้าวโพดคั่วนำรายได้มาสู่ผู้ปลูกพอสมควร จนได้รับสมญานามว่า "ทิวทองแห่งท้องทุ่ง" (prairie gold) และเมื่อปี ค.ศ. 1967 ผลผลิตต่อปีของข้าวโพดมีค่าประมาณ 432 ล้านปอนด์ รัฐอินเดียนา ไอโอวา อิลลินอยส์ โอไฮโอ และเคนตั้กกี้ เป็นผู้นำในการผลิตข้าวโพดคั่วของสหรัฐอเมริกา
เมื่อต้นคริสต์ทศวรรษ 1950 เมื่อมีโทรทัศน์แพร่หลายมากขึ้น ข้าวโพดคั่วไม่ได้นิยมรับประทานเฉพาะในโรงภาพยนตร์เท่านั้น แต่ยังแพร่หลายไปรับประทานกันหน้าจอโทรทัศน์ และเริ่มมีการโฆษณาข้าวโพดคั่วในช่วงโฆษณาของรายการ ในบางพื้นที่มีข้าวโพดคั่วขายในห่อฟอยล์ ซึ่งใช้คั่วแล้วทิ้งได้

ข้าวโพดคั่ว กลไกเบื้องหลังข้าวโพดคั่ว
นอกเหนือจากการใช้เป็นอาหารแล้ว ข้าวโพดคั่วยังมีประโยชน์อื่นๆ อีกมาก เช่น ใช้ข้าวโพดเป็นวัสดุป้องกันในการขนส่งสินค้าเปราะบาง ซึ่งได้ผลดีมากกว่ากระดาษลูกฟูก จากการทดลองบรรบุขวด หีบหนึ่งใช้ข้าวโพดคั่วรอง และอีกหีบใช้กระดาษลูกฟูก เมื่อโยนหีบดังกล่าวจากหลังคาโกดังลงบนพื้นยางมะตอย ในระยะสูง 50-60 ฟุตุ ขวดที่บรรจุในหีบบุข้าวโพดคั่วไม่แตกเลย ขณะที่อีกหีบมีขวดแตกไปเกือบหนึ่งในสาม
นอกจากนี้การทดลองทำอาหารตำรับต่างๆ เช่น ข้าวโพดคั่วกับเครื่องเทศ น้ำมะนาว และน้ำผึ้ง และรับประทานกับครีมเป็นอาหารว่าง หากผสมกับหัวหอม ผักชี และเครื่องปรุงรสอื่นๆ จะนำไปยัดไส้ไก่ ไม่ต่างกับเครื่องปรุงขนมปังหรือขนมปังข้าวโพดเลย
ทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังหาวิธีต่างๆ ที่จะใช้ประโยชน์จากข้าวโพดคั่วนี้ นับเป็นเส้นทางอันยาวนานไกลจากถิ่นฐานชาวอินคาเมื่อหลายศตรรษก่อน ผู้รู้จักคั่วข้าวโพดด้วยวิธีง่ายๆ ในหม้อดิน ไปสู่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อันซับซ้อนในปัจจุบัน

วันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

เอฟ-20
เอฟ-20 ไทเกอร์ชาร์ค (อังกฤษ : F-20 Tigershark) เดิมชื่อเอฟ-5 จี ผลิตโดยบริษัทนอร์ธรอป ซึ่งพยายามเสนอขายให้กับประเทศต่าง ๆ แต่เครื่องบินสาธิตเกิดอุบัติเหตุและนักบินเสียชีวิตถึงสองครั้ง ทำให้ขาดความน่าเชื่อถือ

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐

วัตต์ต่อเมตร-เคลวิน
วัตต์ต่อเมตร-เคลวิน (W·m) เป็นหน่วยเอสไอ สำหรับวัดค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (thermal conductivity, k) ของสสาร ได้มาจากค่า ปริมาณความร้อน Q ที่ถ่ายเทภายในเวลา t ได้ในสสารที่หนา L และมีพื้นที่หน้าตัด A และ ผลต่างอุณหภูมิทั้งสองด้านเป็น ΔT ที่สภาวะคงตัว ดังสมการ


k=frac{Q}{t}timesfrac{L}{AtimesDelta T}
โดยที่หน่วยของปริมาณความร้อนเป็นจูล เวลาเป็นวินาที ความหนาเป็นเมตร พื้นที่เป็นตารางเมตร และผลต่างอุณหภูมิเป็นเคลวิน

วันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐

พระยากัลยาณไมตรี
พระยากัลยาณไมตรี เป็นบรรดาศักดิ์ซึ่งสามารถหมายถึง


พระยากัลยาณไมตรี (เจมส์ ไอเวอร์สัน เวสเตนการ์ด) (James Iverson Westengard)
พระยากัลยาณไมตรี (ฟรานซิส บี.แซร์ (Dr. Francis B. Sayre)

วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐


พุทธศักราช 257 ใกล้เคียงกับ ก่อน ค.ศ. 287

พ.ศ. 257พ.ศ. 257 วันเกิด

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐


V (ตัวใหญ่:V ตัวเล็ก:v) เป็นอักษรละติน ตัวที่ 22

V เสียงอ่านของ v

ในการเขียนเลขโรมัน V มีค่าเท่ากับ 5
V เป็นสัญลักษณ์แทน ดาวศุกร์ (Venus)
ในตารางธาตุ V เป็นสัญลักษณ์แทน วาเนเดียม (vanadium)
สัญลักษณ์มือรูป V โดยชูนิ้วชี้และนิ้วกลางขึ้น สัญลักษณ์แทน "ชัยชนะ" หรือจำนวน 2
ในทางไฟฟ้า V สัญลักษณ์แทน โวลต์
ชันแนลวี (Channel V) เป็นช่องรายการเพลง
ในทางฟิสิกส์ v ใช้แทน ความเร็ว หรือ อัตราเร็ว
V เป็นชื่อหุ่นยนต์หนึ่งในการ์ตูนเรื่อง กันดั้ม (วีกันดั้ม)

วันพุธที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐

บริติชมิวเซียม
บริติชมิวเซียม (British Museum) ในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมนุษยน์ ที่สำคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลก มีการก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 1753) ในเบื้องต้นวัตถุที่เก็บรวบรวมไว้ส่วนใหญ่เป็นของสะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลน (Hans Sloane) ซึ่งเป็นแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ พิพิํธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้บริการแก่สาธารณะเป็นครั้งแรกในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตากูเฮาส์ เมืองบลูมส์เบอร์รี กรุงลอนดอน อันเป็นสถานที่ตั้งของอาคารพิิืพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน
บริติชมิวเซียมเป็นแหล่้งรวบรวมวัตถุต่้างๆ จากทุกทวีป จำนวนกว่า 7 ล้านชิ้น ซึ่งล้วนมีชื่อเสียง และมีการบันทึกเรื่องราวของวัฒนธรรมมนุษน์จากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน วัตถุจำนวนมากถูกเก็บไว้ในชั้นใต้ดินของพิพิธภัณฑ์ เื่นื่องจากไม่มีเนื้อที่เพียงพอ
ประธานอำนวยการพิพิํธภัณฑ์คนปัจจุบัน คือเซอร์ จอห์น บอยด์ (John Boyd) และผู้อำนวยการคือ นีล แมกกรีเกอร์ (Neil MacGregor)
บริติชมิวเซียมนั้นคล้ายกับพิพิํธภัณฑ์ขนาดใหญ่และหอศิลปะอื่นๆ ในอังกฤษ นั่นคือ ไม่คิดค่าเ้ข้าชม แต่อาจคิดค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับการจัดแสดงพิเศษชั่วคราว
บริติชมิวเซียมนับว่าให้ประสบการณ์การเรียนรู้แก่ทุักคน นับตั้งแต่นักเีรียน ครอบครัว จนถึงผู้ใหญ่ และยังมีประกาศนียบัตรหลังปริญญาตรี ที่เน้นศิลปะยุคคลาสสิกและศิลป์ตกแต่งของเอเชียด้วย

วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐

เฟนทานิล
?
เฟนทานิล (Fentanyl) เป็น ยาบรรเทาปวด ในกลุ่ม โอปิออยด์ สังคราะห์ได้ครั้งแรกใน ประเทศเบลเยียม ประมาณปลายปี 1950 มีฤทธิ์บรรเทาปวดมากกว่า มอร์ฟีน 80 เท่า ถูกนำมาใช้ทาง การแพทย์ ในปี 1960 โดยใช้ฉีดเข้าเส้นเป็น ยาระงับความรู้สึก มีชื่อทางการค้าว่า Sublimaze เฟนทานิลมีค่า LD50 เท่ากับ 3.1 มก/กก ในหนู LD50 ในมนุษย์ยังไม่ทราบ เฟนทานิลเป็นยาควบคุมประเภท Schedule II
เฟนทานิล

วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐

ไซ (อักษรกรีก)

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐


วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ ชนิดราชวรมหาวิหาร

วัดพระปฐมเจดีย์วรมหาวิหาร ประวัติองค์พระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์ หรือเดิมเรียกว่า พระธมเจดีย์ มีฐานะเป็นมหาธาตุหลวง ของแผ่นดินสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชวินิจฉัยว่า พระธมเจดีย์องค์นี้ อาจเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้น เมื่อคราวที่พระสมณทูต ในพระเจ้าอโศกมหาราช เดินทางมาเผยแผ่ศาสนายังสุวรรณภูมิ ก็เป็นได้ เพราะพระเจดีย์เดิม มีลักษณะทรงโอคว่ำ หรือทรงมะนาวผ่าซีก แบบเดียวกับพระสถูปสาญจี แต่ปรากฏว่ามียอดเป็นแบบปรางค์ ซึ่งพระองค์ฯ ทรงมีพระราชวินิจฉัยว่า อาจมีเจ้านายพระองค์ใดมาบูรณะไว้ก็เป็นได้ ซึ่งตรงกับความในศิลาจารึกหลักที่ 2 (ศิลาจารึกวัดศรีชุม) ของ พระมหาเถรศรีศรัทธาฯ อันได้กล่าวไว้ว่า พระมหาเถรศรีศรัทธาฯ ท่านทรงได้แวะมาบูรณะพระธมเจดีย์องค์นี้ ก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับเมืองราด เมื่อคราวที่ท่านเสด็จกลับจากศึกษาพระพุทธศาสนาที่ลังกา ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระราชทานนามใหม่ว่า พระปฐมเจดีย์ ด้วยทรงเชื่อ ว่านี่คือเจดีย์แห่งแรกของสุวรรณภูมิ นั่นเอง
ในเรื่องนี้ นักประวัติศาสตร์ และนักโบราณคดีบางท่าน ได้ระบุว่า พระปฐมเจดีย์ไม่ได้เป็นเจดีย์ที่เก่าที่สุดของสุวรรณภูมิ แต่เป็น พระมหาธาตุหลวง ในยุคทวารวดี มากกว่า เนื่องด้วยเหตุผลประกอบหลายประการ โดยเฉพาะ การค้นพบเจดีย์ ที่มีอายุเก่าแก่กว่าพระธมเจดีย์ และหลักฐานลายลักษณ์อักษร ที่ระบุว่า " พระเจดีย์องค์นี้ เดิม ขอมเรียก พระธม " ซึ่งไม่ว่าจะเป็นชาวขอมจริงๆ หรือชาวลวรัฐ ซึ่งสมัยนั้นเราก็เรียกว่าขอม เช่น ขอมสบาดโขลญลำพง คำว่า ธม สำหรับชาวขอมนั้น แปลว่า ใหญ่ ตรงกับคำเมืองว่า หลวง ซึ่งเราก็เรียกพระนครธม ว่า พระนครหลวง ด้วยเหตุผลเดียวกัน
นอกจากนี้พระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว บรรจุที่ฐานพระร่วงโรจนฤทธิ์ พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม และฐานพระพุทธชินสีห์ วัดบวรนิเวศวิหาร ตามที่มีพระบรมราชโองการสั่งไว้ในพระราชพินัยกรรม ต่อมา ในพุทธศักราช 2529 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญพระอังคารของ พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวีในรัชกาลที่ 6 ไปบรรจุไว้เคียงข้างพระบรมราชสรีรางคารรัชกาลที่ 6 ที่ใต้ฐานพระร่วงโรจนฤทธิ์

วันเสาร์ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐


พุทธศักราช 1205 ใกล้เคียงกับ

เมษายน ค.ศ. 662 - มีนาคม ค.ศ. 663
มหาศักราช 584 ค.ศ. 662 วันเกิด

วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐


นิวยอร์กในบทความนี้หมายถึง มลรัฐ สำหรับเมืองดูได้ที่ นครนิวยอร์ก
มลรัฐนิวยอร์ก (New York อ่านว่า นูยอร์ก) เป็นมลรัฐที่อยู่ทางตอนตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา เป็นรัฐที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองมาจากรัฐแคลิฟอร์เนีย และรัฐเทกซัส รัฐนิวยอร์กอาณาเขตติดต่อกับ รัฐเวอร์มอนต์ รัฐคอนเนตทิคัต รัฐแมสซาชูเซตส์ รัฐนิวเจอร์ซีย์ รัฐโรดไอแลนด์ และ รัฐเพนซิลเวเนีย และในทิศเหนือติดต่อกับประเทศแคนาดา กับรัฐควิเบกและรัฐออนแทรีโอ เมืองขนาดใหญ่ในรัฐนิวยอร์กได้แก่ นครนิวยอร์ก (ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ) บัฟฟาโล รอเชสเตอร์ ยังเกอรส์ และ ไซราคิวส์ ในขณะที่เมืองหลวงของรัฐคือ ออลบานี
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงได้แก่ น้ำตกไนแอการา และในเขตนครนิวยอร์ก

รัฐนิวยอร์ก เศรษฐกิจ
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในรัฐได้แก่ มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย มหาวิทยาลัยไซราคิวส์

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐


พุทธศักราช 1602 ใกล้เคียงกับ

เมษายน ค.ศ. 1059 - มีนาคม ค.ศ. 1060
มหาศักราช 981 พ.ศ. 1602พ.ศ. 1602 วันเกิด

วันพุธที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (Office of the Council of State) เป็นหน่วยงานกลางทางกฎหมายของรัฐบาลไทย มีหน้าที่ยกร่างกฎหมาย ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย และให้ความเห็นทางกฎหมายแก่รัฐบาล หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ตามนัยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522

ประวัติการก่อตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในปัจจุบันรับผิดชอบงานด้านการร่างกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมายแก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้ ยังรับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการของ "คณะกรรมการพัฒนาวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง" ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และงานด้านการปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อให้เหมาะสมกับกาลสมัย อันเป็นงานที่ดำเนินการสืบเนื่องมาตั้งแต่ครั้งยังเป็นกรมร่างกฎหมาย
นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยังปฏิบัติหน้าที่อื่นตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล เช่น

ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายกลางของประเทศเพื่อให้ประชาชนและส่วนราชการต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลกฎหมายที่ถูกต้องครบถ้วนได้โดยสะดวกและรวดเร็วผ่านทางเว็บไซต์
ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการร่างกฎหมายให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของนักกฎหมายมหาชนในภาครัฐ
ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายมหาชนของนักศึกษากฎหมายในมหาวิทยาลัย
พัฒนาตำราทางนิติศาสตร์ด้านกฎหมายมหาชนซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนปรับเปลี่ยนกฎหมายตามโครงการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ เป็นต้น

วันอังคารที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐


คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) หรือชื่อภาษาอังกฤษ "The National Counter Corruption Commission" เป็นคณะบุคคลซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีก 8 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา ผู้ได้รับการเสนอชื่อและได้รับเลือกเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต้องเป็นผู้ซึ่งมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 256 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 9-11
การสรรหาและการเลือกกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้นำบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 257 และมาตรา 258 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจำนวน 15 คน ประกอบด้วยประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลทุกแห่ง ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือ 7 คน ผู้แทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคละ 1 คน ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือ 5 คน เป็นกรรมการ

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการ

ป.ป.ช. รายชื่อคณะกรรมการ และเลขาธิการ
ประธานกรรมการ นายโอภาส อรุณินท์
กรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. - นายกล้านรงค์ จันทิก

พันโท กมล ประจวบเหมาะ
นายเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
นายณัฏฐ์ ศรีวิหค
นายประสิทธิ์ ดำรงชัย
คุณหญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา
นางฤดี จิวาลักษณ์
นายวิรัตน์ วัฒนศิริธรรม
พลโท สวัสดิ์ ออรุ่งโรจน์

วันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐

กุสตาฟ ไอเฟล
กุสตาฟ ไอเฟล (Gustave Eiffel) หรือชื่อเต็ม อาเลกซ็องดร์ กูสตาฟว์ แอแฟล (Alexandre Gustave Eiffel 15 ธันวาคม ค.ศ. 183227 ธันวาคม ค.ศ. 1923) เป็นวิศวกรและสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็นปรมาจารย์ในด้านการก่อสร้างด้วยเหล็ก สิ่งก่อสร้างที่เขาสร้างและคนจดจำได้มากที่สุดคือ หอไอเฟล (Eiffel Tower) รวมทั้ง Three-Hinged Arch และยังมีความสามารถในการสร้างสะพาน เป็นต้นว่า สะพานข้ามแม่น้ำดูโร (Douro) ในตอนเหนือของประเทศโปรตุเกส ซึ่งจัดได้ว่าเป็นสะพานที่มีช่วงกว้างที่สุดในเวลานั้น จากประสบการณ์การสร้างฐานสะพานที่มีความสูงเหล่านี้ ทำให้เขาสามารถสร้างหอไอเฟลได้ในปี ค.ศ. 1889

วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐


พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร (เกิด 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2491 ที่จังหวัดลำปาง) อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 เป็น 1 ในคณะก่อการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ และเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และได้รับการพิจารณาให้เป็นประธานบอร์ดการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
สพรั่ง กัลยาณมิตร
สพรั่ง กัลยาณมิตร ประวัติ
พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร มีชื่อเล่นในหมู่คนใกล้ชิดว่า เปย เป็นบุตรคนสุดท้องในจำนวน 8 คนของ พันโทศรี และนางเพ็ญแก้ว กัลยาณมิตร เป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 7, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 18, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 43 และปริญญาโทจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พล.อ.สพรั่ง สมรสกับ วิภาดา กัลยาณมิตร มีบุตรชาย 3 คน คือ นักเรียนนายร้อยเอกวีร์ กัลยาณมิตร,นักเรียนนายเรืออากาศอัครวัต กัลยาณมิตร และนักเรียนนายเรืออากาศเอกวริษฐ์ กัลยาณมิตร กำลังศึกษาวิชาทหารทั้ง 3 คน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐


ทะเลจีนใต้ (South China Sea) เป็นทะเลที่อยู่ทางตะวันตกสุดของมหาสมุทรแปซิฟิก กินอาณาบริเวณตั้งแต่ประเทศสิงคโปร์ไปจนถึงช่องแคบไต้หวัน รวมทั้งอ่าวตังเกี๋ยและอ่าวไทย มีเนื้อที่ประมาณ 3,500,000 ตารางกิโลเมตร ถ้าไม่นับมหาสมุทรทั้งห้าแล้ว ทะเลจีนใต้เป็นทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ประเทศและดินแดนที่มีชายฝั่งทะเลติดกับทะเลจีนใต้ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน, มาเก๊า, ฮ่องกง, สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน), ประเทศฟิลิปปินส์, ประเทศมาเลเซีย, ประเทศบรูไน, ประเทศอินโดนีเซีย, ประเทศสิงคโปร์, ประเทศไทย, ประเทศกัมพูชา และประเทศเวียดนาม
ทะเลจีนใต้

วันพุธที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐

อำเภอแม่จันอำเภอแม่จัน คำขวัญ

ที่ตั้ง

ทิศเหนือ​จดอำเภอแม่สาย​จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้​จดอำเภอเมืองเชียงราย​จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันออก​จดกิ่งอำเภอดอยหลวง​จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันตก​จดอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย​และอำเภอแม่อาย​จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐


มัลติแฟกทอเรียล เป็นฟังก์ชันที่เขียนอยู่ในรูปแบบ n!, n!! หรือมีเครื่องหมายแฟกทอเรียลมากกว่านั้น
ดับเบิลแฟกทอเรียล n!! หมายถึง ดับเบิลแฟกทอเรียล ของ n ซึ่งนิยามโดย
<br />  n!!=<br />  left{<br />  begin{matrix}<br />   1,qquadquad &&mbox{if }n=0mbox{ or }n=1;<br />  <br />   n(n-2)!!&&mbox{if }nge2.qquadqquad<br />  end{matrix}<br />  right.<br />
ตัวอย่างเช่น 8!! = 2 · 4 · 6 · 8 = 384 and 9!! = 1 · 3 · 5 · 7 · 9 = 945 ลำดับของดับเบิลแฟกทอเรียล สำหรับ n = 0, 1, 2,... ได้แก่
1, 1, 2, 3, 8, 15, 48, 105, 384, 945, 3840, ...
จากนิยามดังกล่าวทำให้สามารถหาดับเบิลแฟกทอเรียลของจำนวนเต็มลบได้คือ
(n-2)!!=frac{n!!}{n}
ลำดับของดับเบิลแฟกทอเรียลสำหรับ n = -1, -3, -5, -7,... คือ
1, -1, ⁄15, ...
เอกลักษณ์ของดับเบิลแฟกทอเรียลได้แก่
n!=n!!(n-1)!! ,
(2n)!!=2^nn! ,
(2n+1)!!={(2n+1)!over(2n)!!}={(2n+1)!over2^nn!}
Gammaleft(n+{1over2}right)=sqrt{pi},,{(2n-1)!!over2^n}
Gammaleft({nover2}+1right)=sqrt{pi},,{n!!over2^{(n+1)/2}}
ฟังก์ชันมัลติแฟกทอเรียลอื่นๆ ที่มีเครื่องหมายแฟกทอเรียล k เครื่องหมาย มีนิยามโดย
<br />  n!^{(k)}=<br />  left{<br />  begin{matrix}<br />   1,qquadqquad &&mbox{if }0le n<k;<br />  <br />   n(n-k)!^{(k)},&&mbox{if }nge k.quad ,<br />  end{matrix}<br />  right.<br />

วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐

พรรคก๊กมินตั๋ง
พรรคชาตินิยมแห่งประเทศจีน (จีนตัวเต็ม: 中國國民黨; จีนตัวย่อ: 中国国民党; พินอิน: Zhōngguó Guómíndǎng; เหวด-กิลส์: Chung1-kuo2 Kuo2-min2-tang3) รู้จักกันในชื่อพรรคก๊กมินตั๋ง (Kuomintang และมักอ้างถึงด้วยตัวอักษรย่อ KMT) เป็นพรรคการเมืองแนวอนุรักษ์นิยมของสาธารณรัฐจีน ซึ่งยังคงดำรงอยู่ในไต้หวัน.
พรรคถูกก่อตั้งขึ้นภายหลังการปฏิวัติล้มล้างราชวงศ์ชิง (การปฏิวัติชิงไฮ* 辛亥革命) ในประเทศจีน. พรรคก๊กมินตั๋งรบกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพื่อชิงอำนาจปกครองประเทศ ก่อนจะพ่ายแพ้และถอยหนีไปไต้หวันในปี พ.ศ. 2492 และตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นขึ้นที่นั่น. พรรคก๊กมินตั๋งบริหารประเทศโดยเป็นรัฐบาลพรรคเดียวจนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปรงระหว่างปลายทศวรรษปี ค.ศ. 1970 ถึง ค.ศ. 1990 ก็ค่อยๆเสื่อมอำนาจลง. ในสมัยแรกๆที่พรรคก๊กมินตั๋งเข้าปกครอง ไต้หวันและชื่อก๊กมินตั๋งถูกเรียกราวกับมีความหมายเหมือนกันหมายถึงจีนชาตินิยม
ณ ปัจจุบัน (พ.ศ. 2549) นี้, พรรคก๊กมินตั๋งเป็นพรรคฝ่ายค้านที่มีที่นั่งในสภามากที่สุด. ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นพรรคการเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ด้วยทรัพย์สินประเมินอยู่ราว 2,600-10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งทรัพย์สินของพรรคค่อยๆถูกขายออกตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000
หัวหน้าพรรคนคนปัจจุบันคือ นายอู๋ โป๋สง ได้รับเลือกตั้งเมื่อ 8 เมษายน พ.ศ. 2550

วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐


อะคริลาไมด์ (อังกฤษ: Acrylamide) เป็นสารเคมีที่เกิดขึ้นในอาหารประเภทอบกรอบ ทอด ปิ้ง คั่วทั้งหลาย รวมทั้งกาแฟด้วย. เชื่อกันว่าอะคริลาไมด์เป็นสารก่อมะเร็ง
สารเคมีชนิดนี้เป็นที่รู้จักกันครั้งแรกในปี 2002 โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวสวีเดน ในการลดปริมาณ อะคริลาไมด์ในอาหาร คือไม่ควรทอดอาหารนานเกินไป ลดอุณหภูมิในการอบและการทอด อย่าให้เค้กหรือบิสกิตเป็นสีน้ำตาลเข้ม เพราะจากการทดสอบขององค์กรผู้บริโภคในเยอรมนีพบว่า ยิ่งขนมปังเกรียมมากเท่าไหร่ ปริมาณอะคริลาไมด์ก็มากขึ้นเท่านั้น
อะคริลาไมด์

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐

อำเภอคีรีรัฐนิคม
อำเภอคีรีรัฐนิคม เป็นอำเภอขนาดกลางในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

การแบ่งเขตการปกครอง
อำเภอคีรีรัฐนิคม แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 ตำบล 84 หมู่บ้าน 1 เทศบาลตำบล (เทศบาลตำบลท่าขนอน) 8 องค์การบริหารส่วนตำบล
หมายเลข 4-5 เป็นตำบลอยู่ในกิ่งอำเภอวิภาวดี

วันพุธที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐


พุทธศักราช 1340 ใกล้เคียงกับ

เมษายน ค.ศ. 797 - มีนาคม ค.ศ. 798
มหาศักราช 719 พ.ศ. 1340พ.ศ. 1340 วันเกิด