วันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐


ท่าอากาศยานดอนเมือง (ชื่ออย่างเป็นทางการว่า ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเทพ) หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า สนามบินดอนเมือง ตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง ทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร โดยปิดตัวลงวันที่ 28 กันยายน 2549 วันเดียวกับที่สนามบินสุวรรณภูมิเปิดใช้งาน โดยสนามบินดอนเมืองถูกเปลี่ยนเป็นสถานที่ซ่อมเครื่องบิน และสำหรับจอดเครื่องบินส่วนตัวของบุคคลสำคัญ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2550 มีการนำเที่ยวบิน ภายในประเทศบางเที่ยวบินมาลงที่ท่าอากาศยานดอนเมือง หลังจากพบปัญหาหลายอย่างที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร

สายการบินเช่าเหมาลำ คาร์โกทั้งลำ ทหาร อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 2

การบินไทย
ภูเก็ตแอร์
แอร์อันดามัน
วัน-ทู-โก
นกแอร์

ไม่มีความคิดเห็น: