วันพุธที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐

อำเภอแม่จันอำเภอแม่จัน คำขวัญ

ที่ตั้ง

ทิศเหนือ​จดอำเภอแม่สาย​จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้​จดอำเภอเมืองเชียงราย​จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันออก​จดกิ่งอำเภอดอยหลวง​จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันตก​จดอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย​และอำเภอแม่อาย​จังหวัดเชียงใหม่

ไม่มีความคิดเห็น: