วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐

เฟนทานิล
?
เฟนทานิล (Fentanyl) เป็น ยาบรรเทาปวด ในกลุ่ม โอปิออยด์ สังคราะห์ได้ครั้งแรกใน ประเทศเบลเยียม ประมาณปลายปี 1950 มีฤทธิ์บรรเทาปวดมากกว่า มอร์ฟีน 80 เท่า ถูกนำมาใช้ทาง การแพทย์ ในปี 1960 โดยใช้ฉีดเข้าเส้นเป็น ยาระงับความรู้สึก มีชื่อทางการค้าว่า Sublimaze เฟนทานิลมีค่า LD50 เท่ากับ 3.1 มก/กก ในหนู LD50 ในมนุษย์ยังไม่ทราบ เฟนทานิลเป็นยาควบคุมประเภท Schedule II
เฟนทานิล

ไม่มีความคิดเห็น: