วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐


V (ตัวใหญ่:V ตัวเล็ก:v) เป็นอักษรละติน ตัวที่ 22

V เสียงอ่านของ v

ในการเขียนเลขโรมัน V มีค่าเท่ากับ 5
V เป็นสัญลักษณ์แทน ดาวศุกร์ (Venus)
ในตารางธาตุ V เป็นสัญลักษณ์แทน วาเนเดียม (vanadium)
สัญลักษณ์มือรูป V โดยชูนิ้วชี้และนิ้วกลางขึ้น สัญลักษณ์แทน "ชัยชนะ" หรือจำนวน 2
ในทางไฟฟ้า V สัญลักษณ์แทน โวลต์
ชันแนลวี (Channel V) เป็นช่องรายการเพลง
ในทางฟิสิกส์ v ใช้แทน ความเร็ว หรือ อัตราเร็ว
V เป็นชื่อหุ่นยนต์หนึ่งในการ์ตูนเรื่อง กันดั้ม (วีกันดั้ม)

ไม่มีความคิดเห็น: