วันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

เอฟ-20
เอฟ-20 ไทเกอร์ชาร์ค (อังกฤษ : F-20 Tigershark) เดิมชื่อเอฟ-5 จี ผลิตโดยบริษัทนอร์ธรอป ซึ่งพยายามเสนอขายให้กับประเทศต่าง ๆ แต่เครื่องบินสาธิตเกิดอุบัติเหตุและนักบินเสียชีวิตถึงสองครั้ง ทำให้ขาดความน่าเชื่อถือ

ไม่มีความคิดเห็น: