วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

พระเจ้าคำโสม
พระเจ้าคำโสม ราชบุตรองค์ที่ ๒ ของเจ้าฟ้าชายแก้วสิงหราชธานี ได้ครองนครลำปางสืบต่อจากเจ้าพี่ (เจ้ากาวิละ) พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๓๓๗ ชนมายุได้ ๕๐ ชันษา พระเจ้าคำโสมสมรสกับเจ้าหญิงตุมมา
ตามประวัติพระเจ้าคำโสมทรงสร้าง วัดบุญวาทย์ วัดป่าดัวะ วัดศรีเกิด และวัดหมื่นกาด


ไม่มีความคิดเห็น: