วันพุธที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐


เอ็นเซด (NSAID ย่อจาก Non-steroidal anti-inflammatory drugs) เป็นยาระงับปวด ลดไข้ และต้านการอักเสบ ยากลุ่ม สเตอรอยด์ (steroids) ก็มีฤทธิ์แบบนี้เช่นกัน แต่กลไกการออกฤทธิ์ต่างกัน โดยยากลุ่ม สเตอรอยด์กดภูมิคุ้มกัน แต่พวกเอ็นเซดไม่ เพื่อแยกความแตกต่างให้ชัดเจนเรา จึงตั้งชื่อยากลุ่มนี้ว่า ไม่ใช่กลุ่มสเตอรอยด์ โดยการใช้คำ นอน-สเตอรอยดอล นำหน้า เอ็นเซด บางครั้งเรียกว่า นอน-สเตอรอยดอล แอนตี้-อินแฟลมเมตอรี่ อะนาเจซิก(non-steroidal anti-inflammatory agents/analgesics (NSAIAs)) ตัวอย่างยาที่บทบาทมากที่สุดในกลุ่มนี้คือ

ซาลิไซเลต (salicylates)

อินโดเมตทาซิน (indomethacin)
ซูลินแนก (sulindac)
ไดโคฟิแนก (diclofenac) อาริลอัลคาโนอิก แอซิด (arylalkanoic acids)

ไอบูโปรเฟน (ibuprofen)
คีโตโปรเฟน (ketoprofen)
นาโปรเซน (naproxen)
คีโตโรแลค (ketorolac) โปรเฟน (2-arylpropionic acids)

มีเฟนามิก แอซิด เอ็นเซดเอ็นเซด เฟนามิก แอซิด (N-arylanthranilic acids)

ไพรอกซิแคม (piroxicam)
มีลอกซิแคม (meloxicam) ซัลโฟนานิไลด์ (sulphonanilides)

โรคเรื้อรังที่มีอาการอักเสบตามข้อต่อ (rheumatoid arthritis)
กระดูกข้อต่ออักเสบ (osteoarthritis)
inflammatory arthropathies (e.g. ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis, Reiter's syndrome)
เกาต์เฉียบพลัน (gout)
อาการปวดระดู (dysmenorrhoea)
metastatic bone pain
headache and migraine
postoperative pain
mild-to-moderate pain due to inflammation and tissue injury
pyrexia
renal colic

ไม่มีความคิดเห็น: