วันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐

พระยากัลยาณไมตรี
พระยากัลยาณไมตรี เป็นบรรดาศักดิ์ซึ่งสามารถหมายถึง


พระยากัลยาณไมตรี (เจมส์ ไอเวอร์สัน เวสเตนการ์ด) (James Iverson Westengard)
พระยากัลยาณไมตรี (ฟรานซิส บี.แซร์ (Dr. Francis B. Sayre)

ไม่มีความคิดเห็น: