วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐


ทะเลจีนใต้ (South China Sea) เป็นทะเลที่อยู่ทางตะวันตกสุดของมหาสมุทรแปซิฟิก กินอาณาบริเวณตั้งแต่ประเทศสิงคโปร์ไปจนถึงช่องแคบไต้หวัน รวมทั้งอ่าวตังเกี๋ยและอ่าวไทย มีเนื้อที่ประมาณ 3,500,000 ตารางกิโลเมตร ถ้าไม่นับมหาสมุทรทั้งห้าแล้ว ทะเลจีนใต้เป็นทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ประเทศและดินแดนที่มีชายฝั่งทะเลติดกับทะเลจีนใต้ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน, มาเก๊า, ฮ่องกง, สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน), ประเทศฟิลิปปินส์, ประเทศมาเลเซีย, ประเทศบรูไน, ประเทศอินโดนีเซีย, ประเทศสิงคโปร์, ประเทศไทย, ประเทศกัมพูชา และประเทศเวียดนาม
ทะเลจีนใต้

ไม่มีความคิดเห็น: