วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐


พุทธศักราช 1259 ใกล้เคียงกับ

เมษายน ค.ศ. 716 - มีนาคม ค.ศ. 717
มหาศักราช 638 ค.ศ. 716 วันเกิด

วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

จังหวัดเชฟา
จังหวัดเชฟาเป็นจังหวัดหนึ่งของสาธารณรัฐวานูอาตู ประกอบไปด้วยเกาะเอปี หมู่เกาะของเอฟาเต และหมู่เกาะเชฟเฟิร์ด ชื่อนี้ได้มาจากการผสมคำของคำว่าเชฟเฟิร์ดและเอฟาเต จังหวัดนี้มีประชากรทั้งสิ้น 42,280 คน และมีพื้นที่ 1,445 ตารางกิโลเมตร เป็นที่ตั้งของเมืองหลวงพอร์ตวิลา ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ทีสุดและมีความสำคัญในด้านต่าง ๆ มากที่สุดของประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ยูนิกซ์
ตลาดหลักทรัพย์แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมัน: FWB® Frankfurter Wertpapierbörse ; อังกฤษ: Frankfurt Stock Exchange) เป็นตลาดหลักทรัพย์ในเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี มี Deutsche Börse เป็นเจ้าของและดำเนินการ โดยบริษัทนี้เป็นเจ้าของบริษัทเคลียริ่ง Clearstream ด้วย
ตลาดหลักทรัพย์แฟรงค์เฟิร์ตเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในแปดแห่งของประเทศเยอรมนี และเป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วย

วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

พระเจ้าคำโสม
พระเจ้าคำโสม ราชบุตรองค์ที่ ๒ ของเจ้าฟ้าชายแก้วสิงหราชธานี ได้ครองนครลำปางสืบต่อจากเจ้าพี่ (เจ้ากาวิละ) พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๓๓๗ ชนมายุได้ ๕๐ ชันษา พระเจ้าคำโสมสมรสกับเจ้าหญิงตุมมา
ตามประวัติพระเจ้าคำโสมทรงสร้าง วัดบุญวาทย์ วัดป่าดัวะ วัดศรีเกิด และวัดหมื่นกาด


วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐


มลรัฐเวอร์จิเนีย (Virginia) เป็นมลรัฐของสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของประเทศ ชื่อของรัฐเวอร์จิเนีย ตั้งตามชื่อของ สมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่ 1 แห่งอังกฤษ หรือราชินีผู้ทรงพรหมจรรย์ (The Virgin Queen) รัฐเวอร์จิเนียเป็นรัฐที่มีประธานาธิบดี 8 คน เกิดในรัฐนี้ ซึ่งรวมถึง จอร์จ วอชิงตัน และ โทมัส เจฟเฟอร์สัน เมืองหลวงของรัฐคือ ริชมอนด์ และเมืองที่ประชากรมากที่สุดคือ เวอร์จิเนียบีช มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในรัฐได้แก่ มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย และ เวอร์จิเนียเทค


เวอร์จิเนีย
สัญลักษณ์
สัญลักษณ์ หรือ เครื่องหมาย (Symbol) โดยพื้นฐานหมายถึง สิ่งที่ใช้แทนความหมายของอีกสิ่งหนึ่ง หรือถ้าจะกล่าวให้ลึกลงไปอีก สัญลักษณ์ หมายถึง วัตถุ อักษร รูปร่าง หรือสีสัน ซึ่งใช้ในการสื่อความหมายหรือแนวความคิดให้มนุษย์เข้าใจไปในทางเดียวกัน อาจจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้ ในทางปรัชญามักมีคำนิยามว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมชาติ หรือแม้ในจักรวาล สามารถแทนได้ด้วยสัญลักษณ์ทั้งสิ้น
สัญลักษณ์นั้นช่วยในการสื่อสาร อาจจะเป็นรูปภาพ การเขียนอักษร การออกเสียง หรือการทำท่าทาง ซึ่งช่วยให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารเข้าใจตรงกันแม้จะพูดกันคนละภาษา แต่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของทั้งสองฝ่ายว่า ผู้ส่งสารมีความสามารถใช้สัญลักษณ์ให้สื่อความหมายมากเพียงใด และผู้รับสารมีความเข้าใจในสัญลักษณ์ที่ใช้มากเพียงใด ดังนั้นภาษามือจึงจัดว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งเช่นกัน

วันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

เพลิน พรหมแดน
เพลิน พรมแดน เป็นศิลปินเพลงลูกทุ่งชาวไทย สมญานาม ราชาเพลงพูด

ผลงานที่สร้างชื่อ (พอสังเขป)

ข่าวสดๆ
ครูบ้านนอก
ตาแป๊ะฝัน
คึกลิดคิดลึก
อาจารย์ใบ้หวย
กำนันผันเงิน
ผู้แทนมาแล้ว
อาตี๋สักมังกร
โกนจุกสิงห์โต
ดับเบิ้ลมั่ว
ลุงดีขี้เมา
เปาบุ้นจิ้นเผาศาล

วันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐


ท่าอากาศยานดอนเมือง (ชื่ออย่างเป็นทางการว่า ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเทพ) หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า สนามบินดอนเมือง ตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง ทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร โดยปิดตัวลงวันที่ 28 กันยายน 2549 วันเดียวกับที่สนามบินสุวรรณภูมิเปิดใช้งาน โดยสนามบินดอนเมืองถูกเปลี่ยนเป็นสถานที่ซ่อมเครื่องบิน และสำหรับจอดเครื่องบินส่วนตัวของบุคคลสำคัญ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2550 มีการนำเที่ยวบิน ภายในประเทศบางเที่ยวบินมาลงที่ท่าอากาศยานดอนเมือง หลังจากพบปัญหาหลายอย่างที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร

สายการบินเช่าเหมาลำ คาร์โกทั้งลำ ทหาร อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 2

การบินไทย
ภูเก็ตแอร์
แอร์อันดามัน
วัน-ทู-โก
นกแอร์

วันพุธที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐


เอ็นเซด (NSAID ย่อจาก Non-steroidal anti-inflammatory drugs) เป็นยาระงับปวด ลดไข้ และต้านการอักเสบ ยากลุ่ม สเตอรอยด์ (steroids) ก็มีฤทธิ์แบบนี้เช่นกัน แต่กลไกการออกฤทธิ์ต่างกัน โดยยากลุ่ม สเตอรอยด์กดภูมิคุ้มกัน แต่พวกเอ็นเซดไม่ เพื่อแยกความแตกต่างให้ชัดเจนเรา จึงตั้งชื่อยากลุ่มนี้ว่า ไม่ใช่กลุ่มสเตอรอยด์ โดยการใช้คำ นอน-สเตอรอยดอล นำหน้า เอ็นเซด บางครั้งเรียกว่า นอน-สเตอรอยดอล แอนตี้-อินแฟลมเมตอรี่ อะนาเจซิก(non-steroidal anti-inflammatory agents/analgesics (NSAIAs)) ตัวอย่างยาที่บทบาทมากที่สุดในกลุ่มนี้คือ

ซาลิไซเลต (salicylates)

อินโดเมตทาซิน (indomethacin)
ซูลินแนก (sulindac)
ไดโคฟิแนก (diclofenac) อาริลอัลคาโนอิก แอซิด (arylalkanoic acids)

ไอบูโปรเฟน (ibuprofen)
คีโตโปรเฟน (ketoprofen)
นาโปรเซน (naproxen)
คีโตโรแลค (ketorolac) โปรเฟน (2-arylpropionic acids)

มีเฟนามิก แอซิด เอ็นเซดเอ็นเซด เฟนามิก แอซิด (N-arylanthranilic acids)

ไพรอกซิแคม (piroxicam)
มีลอกซิแคม (meloxicam) ซัลโฟนานิไลด์ (sulphonanilides)

โรคเรื้อรังที่มีอาการอักเสบตามข้อต่อ (rheumatoid arthritis)
กระดูกข้อต่ออักเสบ (osteoarthritis)
inflammatory arthropathies (e.g. ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis, Reiter's syndrome)
เกาต์เฉียบพลัน (gout)
อาการปวดระดู (dysmenorrhoea)
metastatic bone pain
headache and migraine
postoperative pain
mild-to-moderate pain due to inflammation and tissue injury
pyrexia
renal colic

วันอังคารที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้าวโพดคั่วอินเดียแดง
จากความเติบโตของธุรกิจภาพยนตร์เมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ยี่สิบ และการเปิดโรงภาพยนตร์จำนวนนับไม่ถ้วน ทำให้ข้าวโพดคั่วกลายเป็นส่วนหนึ่งของความบันเทิงแบบใหม่ ในช่วงต้น เครื่องผลิตข้าวโพดคั่วมักจะอยู่นอกโรงภาพยนตร์ ผู้ควบคุมเครื่องมักจะต้องเช่าสถานที่จากเจ้าของโรงภาพยนตร์ สมัยที่เป็นหนังเงียบ บางครั้งมีเสียงดนตรีคลอ ในช่วงบรรเลงดนตรีนั้น ยังมีเสียงกรุบกรับของผู้ชมที่สนุกกับข้าวโพดคั่วพอๆ กับความสนุกกับภาพยนตร์
เครื่องผลิตข้าวโพดจ๊ะเอ๋แบบไฟฟ้าสำเร็จสมบูรณ์และนำออกจำหน่ายประมาณปี ค.ศ. 1925 เป็นเครื่องแก้วมันวาวและเครื่องไฟฟ้าสีโครเมียม ทำให้ข้าวโพดคั่วได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นไปอีก
มีสถิติว่า ในปี ค.ศ. 1922 สหรัฐอเมริกาเพาะปลูกข้าวโพดสำหรับใช้ทำข้าวโพดคั่วประมาณ 15,000 เอเคอร์ เมื่อมีเครื่องผลิตข้าวโพดคั่วแบบไฟฟ้า ข้าวโพดคั่วนำรายได้มาสู่ผู้ปลูกพอสมควร จนได้รับสมญานามว่า "ทิวทองแห่งท้องทุ่ง" (prairie gold) และเมื่อปี ค.ศ. 1967 ผลผลิตต่อปีของข้าวโพดมีค่าประมาณ 432 ล้านปอนด์ รัฐอินเดียนา ไอโอวา อิลลินอยส์ โอไฮโอ และเคนตั้กกี้ เป็นผู้นำในการผลิตข้าวโพดคั่วของสหรัฐอเมริกา
เมื่อต้นคริสต์ทศวรรษ 1950 เมื่อมีโทรทัศน์แพร่หลายมากขึ้น ข้าวโพดคั่วไม่ได้นิยมรับประทานเฉพาะในโรงภาพยนตร์เท่านั้น แต่ยังแพร่หลายไปรับประทานกันหน้าจอโทรทัศน์ และเริ่มมีการโฆษณาข้าวโพดคั่วในช่วงโฆษณาของรายการ ในบางพื้นที่มีข้าวโพดคั่วขายในห่อฟอยล์ ซึ่งใช้คั่วแล้วทิ้งได้

ข้าวโพดคั่ว กลไกเบื้องหลังข้าวโพดคั่ว
นอกเหนือจากการใช้เป็นอาหารแล้ว ข้าวโพดคั่วยังมีประโยชน์อื่นๆ อีกมาก เช่น ใช้ข้าวโพดเป็นวัสดุป้องกันในการขนส่งสินค้าเปราะบาง ซึ่งได้ผลดีมากกว่ากระดาษลูกฟูก จากการทดลองบรรบุขวด หีบหนึ่งใช้ข้าวโพดคั่วรอง และอีกหีบใช้กระดาษลูกฟูก เมื่อโยนหีบดังกล่าวจากหลังคาโกดังลงบนพื้นยางมะตอย ในระยะสูง 50-60 ฟุตุ ขวดที่บรรจุในหีบบุข้าวโพดคั่วไม่แตกเลย ขณะที่อีกหีบมีขวดแตกไปเกือบหนึ่งในสาม
นอกจากนี้การทดลองทำอาหารตำรับต่างๆ เช่น ข้าวโพดคั่วกับเครื่องเทศ น้ำมะนาว และน้ำผึ้ง และรับประทานกับครีมเป็นอาหารว่าง หากผสมกับหัวหอม ผักชี และเครื่องปรุงรสอื่นๆ จะนำไปยัดไส้ไก่ ไม่ต่างกับเครื่องปรุงขนมปังหรือขนมปังข้าวโพดเลย
ทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังหาวิธีต่างๆ ที่จะใช้ประโยชน์จากข้าวโพดคั่วนี้ นับเป็นเส้นทางอันยาวนานไกลจากถิ่นฐานชาวอินคาเมื่อหลายศตรรษก่อน ผู้รู้จักคั่วข้าวโพดด้วยวิธีง่ายๆ ในหม้อดิน ไปสู่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อันซับซ้อนในปัจจุบัน

วันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

เอฟ-20
เอฟ-20 ไทเกอร์ชาร์ค (อังกฤษ : F-20 Tigershark) เดิมชื่อเอฟ-5 จี ผลิตโดยบริษัทนอร์ธรอป ซึ่งพยายามเสนอขายให้กับประเทศต่าง ๆ แต่เครื่องบินสาธิตเกิดอุบัติเหตุและนักบินเสียชีวิตถึงสองครั้ง ทำให้ขาดความน่าเชื่อถือ