วันอาทิตย์ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐


ป้ายหยุดรถไฟสะพานจุฬาลงกรณ์ ตั้งอยู่ที่ สะพานจุฬาลงกรณ์หรือสะพานราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี มีฐานะเป็นป้ายหยุดรถไฟ และอยู่ระหว่างการพิจารณาเลื่อนขั้นขึ้น เป็นสถานีชั้น 4 ของทางรถไฟสายใต้

สถานีรถไฟสะพานจุฬาลงกรณ์ เที่ยวขึ้น

รหัส  : 4088
ชื่อภาษาไทย  : สะพานจุฬาลงกรณ์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Chulalongkorn Bridge
ชื่อย่อภาษาไทย :
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ :
ชั้นสถานี  : ป้ายหยุดรถไฟ
ระบบอาณัติสัญญาณ :
พิกัดที่ตั้ง  : 100+290
ที่อยู่  : ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

ไม่มีความคิดเห็น: