วันจันทร์ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐

สูตรคูณ
ในทางคณิตศาสตร์, สูตรคูณ ถูกใช้สำหรับการคูณในทางพีชคณิต

ในเลขคณิตพื้นฐาน
โดยปกติแล้ว เราจะนำสูตรคูณไปใช้เป็นคอลัมน์ เพื่อง่ายต่อการจดจำ ในรูปแบบดังนี้
1 × 7 = 7
2 × 7 = 14
3 × 7 = 21
4 × 7 = 28
5 × 7 = 35
6 × 7 = 42
7 × 7 = 49
8 × 7 = 56
9 × 7 = 63
10 × 7 = 70
11 × 7 = 77
12 × 7 = 84

ไม่มีความคิดเห็น: