วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ประวัติศาสตร์
ระบบรัฐสภา สภาเดี่ยว ประกอบด้วยสมาชิก 49 คน โดย 47 คน มาจากการเลือกตั้ง และผู้แทน 2 คนที่ได้รับการแต่งตั้งจากเผ่ามาไต (Matai) วาระดำรงตำแหน่ง 5 ปี ประมุขรัฐ มาลีเอตัว ตานุมาฟิลิที่ 2ได้รับการแต่งตั้งเมื่อปี 2505 (ค.ศ. 1962) จากการสืบตระกูลและจะดำรงตำแหน่งประมุขตลอดชีพ อย่างไรก็ตาม ผู้สืบทอดตำแหน่งคนต่อไปจะมาจากการเลือกตั้งและจะดำรงตำแหน่งในวาระ 5 ปี ซามัวเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองมากที่สุดในแปซิฟิกใต้

ซามัว การเมือง
ซามัวแบ่งการปกครองเป็น 11 เขตคือ:

อาอานา (A'ana)
ไอกาอิเลไต (Aiga-i-le-Tai)
อาตูอา (Atua)
ฟาอะซาเลเลอากา (Fa'asaleleaga)
กากาเอเมากา (Gaga'emauga)
กาไกโฟเมากา (Gagaifomauga)
ปาเลาลี (Palauli)
ซาตูปาอิเตอา (Satupa'itea)
ตัวมาซากา (Tuamasaga)
วาอาโอโฟโนตี (Va'a-o-Fonoti)
ไวซิกาโน (Vaisigano) การแบ่งเขตการปกครอง
ซามัวตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอเมริกันซามัว ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตองกาและฟิจิ มีป่าไม้ค่อนข้างหนาแน่น ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อสายโพลินีเชีย และบางส่วนเป็นเยอรมันและจีน ชาวซามัวจำนวนมากอพยพไปตั้งถิ่นฐานในต่างประเทศ โดยคาดว่ามีชาวซามัวในนิวซีแลนด์ประมาณ 120,000 คน และในออสเตรเลียประมาณ 40,000 คน

เศรษฐกิจ
ประชากรในซามัวนั้นประกอบด้วยชาวซามัวร้อยละ 92.6 (โพลินีเซียน) ยูโรนีเซียน (ยุโรป-โพลินีเซียน) ร้อยละ 7 และชาวยุโรปร้อยละ 0.4

ไม่มีความคิดเห็น: