วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ม รังสิต (Rangsit University)

ม รังสิต (Rangsit University) ผู้ประกอบการแห่เข้าร่วมอบรม "เทคนิคการสร้างรายได้ 6 หลักจากธุรกิจอินเทอร์เน็ต" ที่ ม.รังสิต


มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ Thai Web Publishing Business at Rangsit University ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการสร้างรายได้ 6 หลัก จากธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต" โดยใช้แนวคิด "Fun For Fund" และกลยุทธ์การสร้างรายได้บนอินเทอร์เน็ต เมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยมีวิทยากรชื่อดังชาวฮ่องกง Mr. Kelvin Hui ซึ่งประสบความสำเร็จกับการทำธุรกิจและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Internet Marketing ของโลกเป็นผู้บรรยาย และเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคคลภายนอกที่มีความสนใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตเข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้อง 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษา โดยเฉพาะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะบริหารธุรกิจ ได้เข้าใจถึงกลยุทธ์ใหม่ในการดำเนินธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งไม่ต้องลงทุนเยอะ เหมือนกับการทำธุรกิจแบบเก่า ขอแค่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่สนใจ และมีความรู้ทางด้านอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ความตั้งใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจนั้นประสบผลสำเร็จ ยกตัวอย่างเช่น วิทยากรที่มาพูดภายในงาน เขาไม่ได้ร่ำรวยแต่สามารถทำธุรกิจและประสบผลสำเร็จด้วยระยะเวลาอันสั้น ซึ่งจริงๆ แล้วไม่ได้หวังให้เป็นเศรษฐี เพียงแต่ว่าธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต จะเป็นอีกทางหนึ่งที่เสริมรายได้ให้กับหลายๆ คน หรือคนที่มีงานอยู่แล้วและต้องการพัฒนางานนั้นๆ

๔ ความคิดเห็น: